مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:حکیم باشی
تخصص ها:علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب در سال 1345 در تهران به دنیا آمدم و در سال 1354 در مشهد مقدس به فراگیری علوم حوزوی مشغول گردیدیم و پس از گذراندن سطوح عالی حوزه در درس خارج فقه و اصول نزد آیت الله فلسفی و آیت الله مرتضوی طی مدت 20 سال شرکت نمودم. همچنین در درس تفسیر آیات معظم میرزا جواد آقا تهرانی، محمد صادق سعیدی رها و آیت الله سید عز الدین زنجانی شرکت کردم. علوم قرآنی را نیز از آیت الله معرفت آموختم. از حدود 15 سال پیش به تحقیق و نگارش در رشته های فقه، علوم قرآنی و تفسیر پرداختم. هم اینک به تدریس فقه، علوم قرآنی و تفسیر در حوزه علمیه مشهد مقدس و دانشکده علوم قرآنی و مرکز تربیت مدرس قرآن اشتغال دارم.