آسیب شناسی مقاله نویسی و پژوهش در مطبوعات دینی
79 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 » (11 صفحه - از 366 تا 376)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار، توصیف و توضیح اجمالی آسیب‏های موجود در مقالات مندرج در مطبوعات دینی، اعم از حوزوی و دانشگاهی است. در این بررسیِ آسیب‏پژوهانه، پایان‏نامه‏های رشته‏های علوم دینی و علوم انسانی در ارتباط با دین درنظر بوده است. نخست جایگاه و اهمّیت فرهنگ مکتوب و کارکرد مقاله‏نویسی به گونه ویژه مطالعه، و نُه ویژگی برای مقاله و نشریه در مقایسه با کتاب عرضه شده است. در ادامه آسیب‏های مقاله‏های دینی را در هفت محور (پیش‏زمینه‏ها و پیش‏نیازها، انگیزه‏ها و اهداف، زبان و قالب نگارشی، اخلاق پژوهشی، محتوا، فرایند و آسیب‏های مابعدالتحقیق و ضعف مدیریت و پشتیبانی‏های تحقیق) بر شمرده است. کلید واژه‏ها: آسیب‏شناسی، پژوهش دینی، مطبوعات دینی، اخلاق پژوهشی، انگیزه‏ها و اهداف پژوهش، پارسی‏نویسی، ساماندهی تحقیق.