حقوق بشر در قرآن
70 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشهای قرآنی شماره های 35 و 36
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی