طبرسی اسوه و الگوی مفسران
76 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » بهار و تابستان 1381 - شماره 29 و 30 » (10 صفحه - از 4 تا 13)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی